Competition - BLKH - 17 August - Club competition - Klubbmästerskap Krok- och Höjd, Grusplanen i Skogsbo in Avesta

11 classes with 0 registrationsGeneral

Plats: Vi håller till på grusparkeringen utanför Skogsbo Ishall i Avesta.

 

Första start: 09.00 Medlemmar på plats: 7.45

 

Medlemmar

Behöver du komma senare till tävlingen eller åka tidigare, meddela det innan tävlingen till någon av kontaktpersonerna. 

 

OBS! På våra tävlingar har vi betalning med PayPal och Kort (t.ex. Visa, MasterCard m.m.). När man kommer till sista steget i sin anmälan så trycker man antingen på PayPal knappen eller väljer en av kort-knapparna under beroende på vilket bankkort man ska använda för att betala. Följer sen instruktionerna för att slutföra anmälan.

 

Funktionärer

På våra tävlingar hjälps vi åt allihop oavsett klubbtillhörighet. Klubbmedlemmar, utomklubbs- och icke medlemmar skrivs upp på funktionärslistan. Har man svårigheter att hjälpa till eller andra saker som gör att man inte kan hjälpa till som funktionär, meddela det i er anmälan eller till styrelsen.

 

Tävlingsplatsen

Vi håller till på grusparkeringen utanför Skogsbo Ishall.

Ytan på tävlingsplatsen: 47m*100m = 4700kvm

 

Toalett

Det finns tillgång till 4-8 toaletter med rinnande vatten.

 

Tält tillåtet

Hagar ej tillåtna

 

Vaccinerade kaniner från karantäns-områden får inte delta på våra tävlingar.

 

Enkla eller parallella banor

I den mån det går kommer vi försöka ha klasser parallellt, men det beror på vilka funktionärer som finns tillgängliga. Därför kan det även bli klasser som går enskilt om det inte går att lösa med funktionärer på ett bra sätt.

 

Hitta hit

Adress och koordinater

Soldattorpsvägen 1 

77462 Avesta

 

Mat   

Pizzeria och mataffär finns i närheten.

 

Uppdelning i ”Ny” klasser

Vid domar/tidtagarbrist kan det hända att lätt, msv eller svår bli uppdelade i "ny" och vanlig klass. I ”ny” klasser hoppar de kaniner som inte har pinne i den aktuella bangrenen och klassen.

Om klasserna redan är uppdelade, kan det hända att klasserna slås ihop till en klass, vid få starter eller om domare och tidtagare finns tillgängliga.

 

Utom tävlan

§57) Utom tävlan är endast tillåtet i lägre klass än aktuell kanin normalt är klassad och ska endast tillämpas då kaninen inte, av olika skäl, klarar av att hoppa i sin ordinarie klass.

Utom tävlan är även tillåtet för kaniner som ej uppnått åldern för sin ordinarie klass.

 För att få starta utom tävlan måste en giltig anledning skrivas med i anmälan. De som inte skrivit en giltig anledning för att starta utom tävlan tas bort utan förvarning innan tävlingens start.


Förarbyte

Vi tillåter inga förarbyten efter sista anmälningsdag, undantag ges för domare eller tidtagare som måste stå över för att döma aktuell klass.


Betalning av anmälan

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan, via paypal eller kortbetalning. Vi har valt detta betalsätt för att slippa jaga folk som inte betalat och ser ett värde i att någon vuxen måste vara med för att kunna betala/anmäla. Har du problem med betalningen, hör av dig i god tid tlll Liv Hagman (kontaktperson för tävlingen) så hjälper hon dig.

 

Avanmälan & sjukanmälan

Tänk på att om du ska avanmäla till en tävling ska detta ske innan sista anmälningsdag. Om ni efter sista anmälningsdag blir sjuka, kaninen sjuk eller av annan anledning inte kan deltaga på tävlingen ni har anmält till ska ni kontakta någon av kontaktpersonerna så att vi vet att du inte dyker upp. Känner du dig det minsta sjuk på något sätt ska du stanna hemma och kontakta klubbens kontaktpersoner så löser vi innestående pengar som kan användas vid ett annat tillfälle.


Prices
Fee for registration: 25 kr
Late notice: 50 kr
Out of competition: 15 kr

Period of notification
Last day for registration: 8/12/2024
Last day for late notice: 8/13/2024

Judge compensation
Judge compensation per classregistration - Club judges: 3 kr
Judge compensation per classregistration - Guest judges: 3 kr

Contact persons
Maria Groth - maria@gyllengarden.se - 0703792914
Liv Hagman - liv.hagman87@gmail.com - 0762206009

When does competition end?
Competition will approximately last 0-1 hours hours if 50% compete in the final race and 1 courses are used
Competition will approximately last 0-1 hours hours if 50% compete in the final race and 2 courses are used
Competition will approximately last 0-1 hours hours if 50% compete in the final race and 3 courses are used

Classes

Cancel class


Label
Deletion of class


Deletetion of class registration


Cross out


[Delete registration for payer]


ClassStarts
Crooked Elite 1 - Rule A - Saturday 17 August0
Crooked Elite 2 - Saturday 17 August0
Crooked Difficult 1 - Saturday 17 August0
Crooked Difficult 2 - Saturday 17 August0
Crooked Moderate 1 - Saturday 17 August0
Crooked Moderate 2 - Saturday 17 August0
Crooked Easy 1 - Saturday 17 August0
Crooked Easy 2 - Saturday 17 August0
Crooked Veteran 1 - Saturday 17 August0
Crooked Veteran 2 - Saturday 17 August0
High Elite - Saturday 17 August0

Cups

CupTypePriceStarts

Activities

NamePriceLast day for registrationParticipants

Payments

PayerClubTo payTotal valuesPaid
Total0 kr0 kr0 kr

Income from classes: 0 kr
Prize pool for classes: 0 kr
Prizes to handout in classes: 0 pcs
Average value for each prize in classes: 0 kr

Handlers - 0 pcs

HandlerClubStartsRabbits


Classes

Crooked Elite 1 - Rule A - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Elite 2 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Difficult 1 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Difficult 2 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Moderate 1 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Moderate 2 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Easy 1 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Easy 2 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Veteran 1 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

Crooked Veteran 2 - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment

High Elite - Saturday 17 August

NrClubHandlerPayerRabbitComment


Cups


Activities