Competition - GKT - 20 July - Hos Elin och Leo in Gotland

6 classes with 47+2 registrations



General

Medlemmar på plats: 15:30
Första start: ca 16:15

Hos Elin och Leo

Adress: Träkumla ingvards 241, 62194 Visby

MEDLEMMAR

Behöver du komma senare till tävlingen eller åka innan tävlingens slut ska detta meddelas någon av kontaktpersonerna.

För att allt ska flyta på är de viktigt att alla hjälper till med framplockning, undanplockning, hinderuppsättning under dagen.


LUNCH

Lunchpaus efter halva tävlingen, ca 30 min


MICRO

Ja



UTOM TÄVLAN
Utom tävlan är tillåtet
Godkänd anledning ska anges vid anmälan


KANINDEPÅ:
Kommer finnas på anvisad plats


BETALNING:
Betalning ska ske enligt sista betalningsdag annars är man inte startberättigad.
Vid sen betalning kan man få starta mot en förseningsavgift på 50 kr.
Kontakta tävlingsansvarig för detta


TOALETT:
Ja


RINNANDE VATTEN:
Rinnnde vatten och tvål finns på tävlingsplatsen


FUNKTIONÄRER:
Vi hjälps alla åt att ta tid samt sätta upp hinder för att få dagen att flyta på. Även utomklubbare kommer behöva hjälpa till i viss mån. Man kan alltså bli uppsatt på funktionärslista.


KARANTÄNER:
Vi tillåter inte vaccinerade kaniner från karantänsområden att delta på våra tävlingar


Prices
Fee for registration: 25 kr
Late notice: 50 kr
Out of competition: 10 kr

Period of notification
Last day for registration: 7/20/2024
Last day for late notice: 7/20/2024

Payment:
Bank giro: 5569-5936
Swish: 1231275627
Last day for payment: 7/20/2024

Judge compensation
Judge compensation per classregistration - Guest judges: 2 kr

Contact persons
Elin Lundkvist - Ladingenskaniner@gmail.com - 0707919106
Ottilia Thuresson Olsson - ottiliathuressonolsson@gmail.com - 0739461281

When does competition end?
Competition will approximately last 4-5 hours hours if 50% compete in the final race and 1 courses are used
Competition will approximately last 2-3 hours hours if 50% compete in the final race and 2 courses are used
Competition will approximately last 1-2 hours hours if 50% compete in the final race and 3 courses are used

Classes

Cancel class


Label




Deletion of class


Deletetion of class registration


Cross out


[Delete registration for payer]


ClassStarts
Crooked Elite - Saturday 20 July13
Crooked Difficult - Saturday 20 July6+1
Crooked Moderate - Saturday 20 July4+1
Crooked Easy - Saturday 20 July9
Crooked Veteran - Saturday 20 July6
High Elite - Saturday 20 July9

Cups

CupTypePriceStarts

Activities

NamePriceLast day for registrationParticipants

Registrations - 4 pcs

PayerClubPayment optionsSumLeft to payComment
Elin LundkvistGKTBank giro---
Leo SöderbergGKTBank giro---
Tindra RosénGKTSwish---
Towe WerkelinGKTBank giro---
Total1195 kr945 kr

Economy

PayerClub
Income1195 kr
Income from classes1195 kr
Prizes to handout in classes12 pcs
Average value for each prize in classes39 kr
Prize pool for classes478 kr
Competitionfee94 kr
Judge compensation98 kr
Left to club525 kr


Handlers - 4 pcs

HandlerClubStartsRabbits
Elin LundkvistGKT18 pcs15 pcs
Leo SöderbergGKT14 pcs12 pcs
Tindra RosénGKT9 pcs8 pcs
Towe WerkelinGKT8 pcs5 pcs


Classes

Crooked Elite - Saturday 20 July

NrClubHandlerPayerRabbitComment
1GKTTowe WerkelinTowe WerkelinOttmo´s Attack of the Weird Al-Osaurus
2GKTElin LundkvistElin LundkvistEikhaugen's S Ch Harrow Delight
3GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Dragonfly in Amber
4GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Gt Ch Skojnalle
5GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Ch Winter Wonderland
6GKTElin LundkvistElin LundkvistOttmo´s Ch The Last Olympian
7GKTTindra RosénTindra RosénFuruborgs Julnisse
8GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Cold Bay Volcano
9GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Ch Time of Pumpkin
10GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Gt Ch Wind of Change
11GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Wind of Diamond
12GKTLeo SöderbergLeo SöderbergGd Ch Vargavinter
13GKTTindra RosénElin LundkvistLadingens Summer Scoop

Crooked Difficult - Saturday 20 July

NrClubHandlerPayerRabbitComment
1GKTTowe WerkelinTowe WerkelinOttmo´s Primo Victoria
2GKTTowe WerkelinTowe WerkelinOttmo´s Roya
3GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens With Love From a Dragon
4GKTTindra RosénTindra RosénLadingens Airbus 380
5GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens In Loving Memory of Wind Time
6GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Hermione Granger
7GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Ch Rising MoonOut of competition

Crooked Moderate - Saturday 20 July

NrClubHandlerPayerRabbitComment
1GKTTowe WerkelinTowe WerkelinOttmo´s El Gran Grifón
2GKTElin LundkvistElin LundkvistEikhaugen's Blossom In Paris
3GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens In Loving Memory of White Lightning
4GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Opportunity NoxOut of competition
5GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Bosque Blue

Crooked Easy - Saturday 20 July

NrClubHandlerPayerRabbitComment
1GKTTowe WerkelinTowe WerkelinLadingens The Core
2GKTElin LundkvistElin LundkvistDineros Ambrosia Temple
3GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Frosty Peak Volcano
4GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Magnetic Field
5GKTTindra RosénTindra RosénLadingens MicMac
6GKTTindra RosénTindra RosénLadingens Plate Tectonics
7GKTTindra RosénTindra RosénLadingens Starry Night
8GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Sunset Crater Volcano
9GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Viscous Mantle

Crooked Veteran - Saturday 20 July

NrClubHandlerPayerRabbitComment
1GKTTindra RosénTindra RosénLadingens Forest of Secrets
2GKTTindra RosénTindra RosénLadingens Gt Ch Mountain Sunrise
3GKTLeo SöderbergLeo SöderbergAmulettens Millenium of Love
4GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Gt Ch Bright Like A Diamond
5GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Gt Ch Fly With Dragons
6GKTElin LundkvistElin LundkvistLavendulas S Ch Chemistry

High Elite - Saturday 20 July

NrClubHandlerPayerRabbitComment
1GKTTowe WerkelinTowe WerkelinOttmo´s Attack of the Weird Al-Osaurus
2GKTTowe WerkelinTowe WerkelinOttmo´s El Gran Grifón
3GKTTowe WerkelinTowe WerkelinOttmo´s Primo Victoria
4GKTElin LundkvistElin LundkvistEikhaugen's S Ch Harrow Delight
5GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Gt Ch Skojnalle
6GKTElin LundkvistElin LundkvistLadingens Ch Winter Wonderland
7GKTTindra RosénTindra RosénFuruborgs Julnisse
8GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Cold Bay Volcano
9GKTLeo SöderbergLeo SöderbergLadingens Ch Time of Pumpkin


Cups


Activities