Lindsholmens Pearly Gates + Lindsholmens Sunset Shades


Farm: Lindsholmens


Description

5 st ungar går nu att visa intresse på! Färgkombinationerna är Viltisabella rödförstärkt & gul/blå japantecknat! Båda föräldrarna har mycket fina led bakom sig med kaniner som visat stor potential till hoppningen, därav tror jag även dessa avkommor kan lämpa sig väl till hoppningen! Överlag så är båda föräldrarna två helt underbara individer som aldrig visat någon tendens till aggressivt beteende. Mer info angående kullen och föräldrarna finns på hemsidan under fliken aktuella kullar, länk: https://lindsholmenshoppkaniner.weebly.com/caia---kullen.html I köper ingår b.la. vaccination (mot rvhd 1 & 2), kollade för parasiter, övergångsfoder, faktamapp & goodiebag!
Interested or have any questions? Send an email to: lindsholmenss@gmail.com

Father

Lindsholmens Pearly Gates
Crooked: Easy
Straight: Moderate
High: Not elite
Long: Not elite

Mother

Lindsholmens Sunset Shades
Crooked: Easy
Straight: Easy - 2 Advancement points
High: Not elite
Long: Not elite

Birthday: 4/14/2021
Babies at birth: 5 pcs
Theme: Caia Cosmetics produkter
Club: Smålands Kaninhoppare - SMKH
Totalt inbreed: 3.44%
Price: 1400 kr