Chosen At Last + Ingrid


Farm: Miss Pinky's


Description

Obesläktade med hoppled och är tänkt som nytt avelsmaterial - vitörat och flerfärgsbärare förväntas! Mer info om kullen kommer finnas på hemsidan under deras egna sida. Förväntningen är trevliga och sällskapliga individer som passar flera ändamål.
Interested or have any questions? Send an email to: hendrikepalm@hotmail.com

Father

Chosen At Last
Crooked: Veteran
Straight: Veteran
High: Not elite
Long: Not elite

Mother

Ingrid
Crooked: Easy
Straight: Easy
High: Not elite
Long: Not elite

Birthday: 5/26/2021
Babies at birth: 6 pcs
Theme: Mumin
Club: Jämtlands Kaninhoppare - JKH
Totalt inbreed: 0%
Price: 900 kr

Babies

NameSexColorBuyer
GafsanFemaleSvart vitörad
KnyttFemaleSvart vitörad
MymlanFemaleSvart vitörad
TofslanMaleSvart vitörad
VifslanMaleSvart vitörad
YnkFemaleSvart brokad