Hoppípollas Chuchunya + Myrebackas Ninlil


Farm: Myrebackas

Interested or have any questions? Send an email to: jim_berg@hotmail.com

Father

Hoppípollas Chuchunya
Crooked: Difficult - 1 Advancement points
Straight: Difficult
High: Not elite - 2 Advancement points - 70.0 cm
Long: Not elite - 1 Advancement points - 160.0 cm

Mother

Myrebackas Ninlil
Crooked: Difficult
Straight: Difficult
High: Elite - 60.0 cm
Long: Not elite - 1 Advancement points - 200.0 cm

Birthday: 2/28/2022
Babies at birth: 6 pcs
Theme: Bil-filmer
Club: NordVästra Götalands Kaninhoppare - NVKH
Totalt inbreed: 0%
Price: 800 kr

Babies

NameSexColorOwnerHandler
BullittFemaleViltgrå--
Fury RoadFemaleViltgrå rödförstärkt--
The Fast and the FuriousFemaleViltblå --
The Italian JobMaleViltgrå rödfärstärkt mantlad--
Tokyo DriftFemaleViltgrå brokad--
White Line FeverFemaleviltgråbrokad rödförstärkt med synliga japantecken--