Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig trygg med att lämna dina uppgifter till oss. Med denna integritetspolicy vill vi visa hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter?

Skuttli Handelsbolag (969784-7136) äger och driver tjänsten Skuttli (skuttli.com). Tjänsten innehåller Personuppgifter och skall därför följa Dataskyddsförordningen. Vid frågor kontakta oss via Support-knappen.

Vilka personuppgifter samlas in?

 • Namn
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Födelsedatum
 • Användarnamn/lösenord
 • Medlemsnummer

Vad används personuppgifterna till?

Syftet med att samla in personuppgifterna är att du skall kunna använda Skuttli och ta del av alla dessa funktioner. Personuppgifterna används till följande:

 • Möjliggöra inloggning och skydda andra medlemmars personuppgifter
 • Bli kontaktad vid begäran om support och felsökning
 • Bli medlem i klubb eller förbund som är ansluten till Skuttli
 • Bli kontaktad av arrangörer till evenemang på Skuttli
 • Anpassa och förbättra Skuttli
 • Visa namn på resultatlistor
 • Visa deltagare på evenemang
 • Identifiera medlem vid val av medlem i gränssnittet
 • Skicka viktiga meddelande om Skuttli
 • Möjlliggöra betalning via betaltjänster

Vem lämnas personuppgifter ut till?

Skuttli kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Personuppgifter kommer att delas med de klubbar och förbund som du väljer att teckna medlemskap i. T.ex. om du blir medlem i klubben WKH så kommer förbundet SKHRF få tillgång till dina personuppgifter.

Personuppgifter kommer att delas med organisatörer av evenemang om du anmäler dig till något av deras evenemang som finns på Skuttli.

Personuppgifter kommer att delas med förbundens och Skuttlis administratörer i de fall personen begär support eller behöver kontaktas.

Personuppgifter kommer att delas med betaltjänst om du väljer att betala via sådan.

Hur skyddas mina uppgifter?

Skuttli lagrar uppgifterna hos en extern leverantör med god säkerhet och som följer Dataskyddsförordningen.

Skuttli har även ett rollbaserat administratörssystem för att säkerställa att inte fler personer än nödvändigt får tillgång till dina uppgifter.

All trafik skyddas med SSL-certifikat. (Kommer gälla från sommaren 2018).

Spårning

Skuttli använder sig av Google Analytics för att samla in besöksstatistik. Denna data är anonym och inga personuppgifter om dig samlas in eller sparas. Syftet är att se hur tjänsten används för att planera prestanda behoven för Skuttli.

Registerutdrag

Du som registrerad har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Skuttli har om dig. En sådan begäran skickas till via Support-knappen eller kontaktformuläret på Skuttli.org

Ändring och radering av uppgifter

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Detta gör du enklast själv genom att logga in i Skuttli, använda Support-knappen eller kontaktformuläret på Skuttli.org

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade så länge detta inte står i strid med annan lagstiftning. Använd Support-knappen eller kontaktformuläret på Skuttli.org för att få hjälp med detta.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Återkallande av samtycke

Du har när som helst rätt att bestämma att vi inte längre får lagra din personuppgifter. Kontakta oss via via Support-knappen eller kontaktformuläret på Skuttli.org så hjälper vi dig att ta bort uppgifterna.